Ψηφιακό σχολείο – Αναπνοή στα Φυτά

Ψηφιακό σχολείο – Αναπνοή στα Φυτά

Το Φωτόδεντρο αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι η κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα περίπου 6.000 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.

Για τη διδασκαλία της Αναπνοής των Φυτών στο Γυμνάσιο επέλεξα να χρησιμοποιήσω την Διαδραστική παρουσίαση της αναπνοής των φυτών.

Φωτόδεντρο – Η αναπνοή στα φυτά

Αρχικά οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν διαδεδομένες αντιλήψεις σχετικά με την αναπνοή των φυτών, όπως για παράδειγμα ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν φυτά σε υπνοδωμάτια ή ότι τα φυτά δεν χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν.

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιούν την διαδραστική παρουσίαση στον υπολογιστή τους. Εναλλακτικά, προβάλλεται η παρουσίαση στην τάξη.  Η παρουσίαση ξεκινάει από προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν οι μαθητές και σταδιακά τους οδηγεί σε νέα συμπεράσματα. Εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και την συνεργασία των μελών της ομάδας με την από κοινού αντιμετώπιση των ενσωματωμένων κουίζ και προβληματισμών. Η παρουσίαση τελειώνει με ερωτήματα και προβληματισμούς που απαιτούν σύνθεση και επέκταση των νέων γνώσεων, τα οποία θα συζητηθούν στην επόμενη φάση.

Στη τρίτη φάση ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν και να εξηγήσουν τα ερωτήματα που τέθηκαν στο τέλος της προηγούμενης φάσης. Για την διευκόλυνση της συζήτησης, προβάλλεται ταυτόχρονα συνδυαστική παρουσίαση των διαδικασιών της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές διαθέτουν πλέον τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε επεκταθούν σε πιο σύνθετες έννοιες και διαδικασίες. Ακολουθεί αυτοαξιολόγηση με 10 ερωτήσεις σωστού – λάθους και ζητείται από τις ομάδες να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων που τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος. Παράλληλα, ζητείται από τις ομάδες να σχολιάσουν ποιες νέες γνώσεις απέκτησαν, οι οποίες τους βοήθησαν να διατυπώσουν νέα συμπεράσματα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *