Σελίδα στην Βικιπαίδεια

Σελίδα στην Βικιπαίδεια

Στην εικόνα φαίνεται το λήμμα που πρόσθεσα στην Βικιπαίδεια με τίτλο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παραθέτω λίγα λόγια για το τι εννοούμε με τον όρο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, καθώς και δύο ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για αυτήν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *