Πρόταση για χρήση του πρόσθετου bbPress στην διδασκαλία της Εξέλιξης

Πρόταση για χρήση του πρόσθετου bbPress στην διδασκαλία της Εξέλιξης

Στα πλαίσια της διδασκαλίας της Εξέλιξης μέσω Φυσικής επιλογής θα χρησιμοποιηθεί το πρόσθετο bbPress.

Διάρκεια μαθήματος: 1 διδακτική ώρα

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γ’ Λυκείου

Στόχοι μαθήματος: Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση

 • Να κατανοούν το μηχανισμό δράσης της φυσικής επιλογής
 • Να μπορούν να εξηγήσουν ένα φαινόμενο με τη θεωρία της Εξέλιξης
 • Να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους μέσω ενός διαδικτυακού forum (όπως είναι το bbPress)
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπου

Διαδικασία:

Θα δοθεί στους μαθητές μέσω του φόρουμ ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παραδείσια πουλιά. Στη συνέχεια οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες και θα απαντήσουν συνεργατικά στις ερωτήσεις που αφορούν την ομάδα τους. Το φόρουμ εξυπηρετεί στη δημιουργία συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων διαδικτυακά, με σκοπό τη συμπλήρωση των ερωτήσεων.

Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα συλλέξει τις ομαδικές απαντήσεις των 3 ομάδων και θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα.

 

One response to “Πρόταση για χρήση του πρόσθετου bbPress στην διδασκαλία της Εξέλιξης”

 1. – Πηγή εικόνας;
  – Δεν φαίνεται ξεκάθαρα ποιό ακριβώς μαθησιακό στόχο θα καλύψει το bbpress.
  – Φτιάξτε ένα φόρουμε με bbpress για να δούμε τη χρήση εν δράσει.
  – Για ποιό λόγο η χρήση ενός διαδικτυακού φόρουμ είναι καλύτερη από τη δια ζώσης συζήτηση;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *