Μάθημα Εξέλιξης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης MOODLE

Μάθημα Εξέλιξης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης MOODLE

Στο διαδικτυακό μάθημα “Εξέλιξη και Φυσική επιλογή” που δημιούργησα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle έχω προσπαθήσει να πετύχω τους στόχους που ακολουθούν.

Το μάθημα μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου.

Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:

  1. Οι μαθητές να είναι σε θέση να ταξινομούν τους οργανισμούς σε γένοςοικογένειατάξη, κλάση, φύλο και είδος. Για αυτόν τον σκοπό, ανέβασα στην πλατφόρμα moodle κάποιες πηγές πληροφόρησης και κάποια μικρά quiz με τα οποία μπορούν οι μαθητές να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει. Επίσης, στόχος είναι να μπορούν οι μαθητές να διαβάζουν φυλογενετικά δέντρα. Μέσω διαδικτύου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δραστηριότητες με τις οποίες θα εξοικειωθούν με την χρήση φυλογενετικών δέντρων.
  2. Στην δεύτερη ενότητα στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τον μηχανισμό με τον οποίο συμβαίνει η φυσική επιλογή και να μπορούν να εξηγήσουν συγκεκριμένα παραδείγματα μέσω της θεωρίας της Εξέλιξης. Παρέχοντας πρώτα στους μαθητές πληροφοριακό υλικό μέσω της πλατφόρμας, για την θεωρίας της Εξέλιξης του Δαρβίνου, ακολουθεί ένα φύλλο εργασίας με ένα παράδειγμα φυσικής επιλογής καθώς και μια προσομοίωση που μπορούν να εφαρμόσουν διαδικτυακά.
  3. Στην τρίτη ενότητα οι μαθητές θα ασχοληθούν με τις υπολειμματικές δομές που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης. Στόχος είναι μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την προέλευση διάφορων δομών στο ανθρώπινο σώμα και να μπορούν να εξηγήσουν την ύπαρξή τους μέσω της θεωρίας της Εξέλιξης. Για αυτό το λόγο, οι μαθητές αφού επισκεφτούν μια σχετική ιστιοσελίδα με πληροφοριακό υλικό θα συζητήσουν με τους συμμαθητές τους ποιες δομές από αυτές συναντούν στο σώμα τους και γιατί.
  4. Η τέταρτη ενότητα αποτελεί την αξιολόγηση του συγκεκριμένου μαθήματος και περιλαμβάνει quiz με ερωτήσεις που αφορούν όλες τις προηγούμενες ενότητες. Στόχος είναι να ελεγχθεί το κατά πόσο οι μαθητές έχουν εμπεδώσει το μάθημα αλλά και ποια είναι τα αδύναμα σημεία της χρήσης αυτής της πλατφόρμας ώστε ο εκπαιδευτικός να προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις.

2 responses to “Μάθημα Εξέλιξης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης MOODLE”

  1. – Πηγή εικόνας;
    – Καλό θα ήταν να υπάρχουν περισσότερα screenshots από το η-μάθημα, για να φαίνεται η δομή και η οργάνωσή του.

  2. Το άρθρο βρίσκεται και στην κατηγορία ‘Χωρίς Κατηγορία’…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *