Γιατί η γνώση είναι (wiki)παιδεία

Πόσες φορές δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το wikipedia για την εύρεση κάποιας πληροφορίας; Πόσες φορές έχουμε σκεφτεί όμως πώς υπάρχει διαθέσιμη αυτή η γνώση; Το γιατί είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Ποιος δημιούργησε, όμως, αυτή την πλατφόρμα;

Read More

Πώς αντιδρούν τα φυτά στο bullying;

Δύο φυτά του γένους Dracaena εγκαταστάθηκαν σε μια σχολική τάξη, όπου και δέχονταν διαφορετικά ηχητικά μηνύματα-ερεθίσματα. Το αποτέλεσμα; Να αναπτυχθούν διαφορετικά.

Read More