1. εμβάθυνση σε νέες γνώσεις
  2. εξοικείωση με την τεχνολογία
  3. ενδιαφέρον για τη βιολογία
  4. απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *