Πώς άρχισαν όλα…

Το παρόν ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών με θέμα την ”Διδακτική της Βιολογίας” στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα ”Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της βιολογίας”.

Έτσι σκοπός του, στα πλαίσια του μαθήματος είναι, η προσωπική εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα, αποσκοπώντας σε μελλοντική χρήση αυτών στις διδασκαλίες μας.

Όμως προσωπικά ο απώτερος σκοπός όλων είναι η επικοινωνία της Βιολογίας με σύγχρονα μέσα!