Σχέδιο μαθήματος στην ενότητα: Προκαρυωτικοί οργανισμοί – Βακτήρια

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.  Ενα σχέδιο μαθήματος, που περιλαμβάνει εμπλοκή των μαθητών, μέσω του πρόσθετου Gallery Bank, του WordPress. Με το πρόσθετο αυτό, οι μαθητές σε ρόλο “μικρών δημοσιογράφων” μπορούν να επεξεργαστούν…