wiki-wiki, μάθαμε και τον κώδικα wiki

Και άμα θέλαμε ας κάναμε και αλλιώς, αφού ο Δάσκαλος  Παναγιώτης Στασινάκης,  στα πλαίσια του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διδακτική της Βιολογίας» του ΕΚΠΑ, σκέφτηκε  να μας μάθει και αυτό, δηλαδή να εξασκηθούμε στον κώδικα των wikis. Έτσι λοιπόν, στρώθηκα και έγραψα θέματα Πανελληνίων εξετάσεων παρελθόντων ετών, όσο πιο πιστά στο προτότυπο κείμενο μπορούσα, προκειμένου να εξασκηθώ στη χρήση του κώδικα. Και να στοίχιση των παραγράφων από τη μία, και να το ανέβασμα της εικόνας από την άλλη και..και και..και να που τα κατάφερα και μάλιστα δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο. Η λογική βέβαια της συγκεκριμένης εξάσκησης, απέβλεπε στο γεγονός, ότι με το λογισμικό wiki, δίνεται  η δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας χρηστών να καταθέτουν με όμορφο και οργανωμένο τρόπο τις ιδέες τους , πληροφορίες, εικόνες, , πηγές και οτιδήποτε διαθέτουν, προκειμένου να προκύψει μία συλλογική προσπάθεια, όπως π.χ. μία σχολική δραστηριότητα,  συζητήσεις κ.λ.π. Σε μία σελίδα wiki,  μπορούν να ενσωματωθούν πολλοί τύποι πολυμέσων όπως  εικόνες, βίντεο, ήχοι. Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 από τον Ward Cunninghan.

Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των wiki ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης:

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες.
 • Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης σταθερά και συνεπώς όταν εργάζονται σε ένα wiki.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας και της ευφράδειας. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων.
 • Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών (ένας τύπος δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;).
 • Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

 • Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων.
 • Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται (με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν), ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις.
 • Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα την επίτευξη ομοφωνίας και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 • Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης.
 • Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ιδίου νοήματος.
 • Προσαρμογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού.

Σας παραθέτω λοιπόν το αποτέλεσμα της εξάσκησής μου:

Α. Όπως φαίνεται στο wiki

και όπως φαίνεται στην επεξεργασία με κώδικα:

πηγή: http://dreamteam.wikidot.com/education

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar