Ήταν κάποτε στη Σλοβενία…το πεπτικό σύστημα, το σάντουιτς και ο Η/Υ.

Οι νέες τεχνολογίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση το 1975, το 1985 στα ΤΕΛ και ΕΠΛ , το 1992 στα Γυμνάσια και το 1998 στα ενιαία Λύκεια . Μπορούν να συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας , αφού εισάγουν μια νέα παιδαγωγική αντίληψη στην εκπαίδευση καλλιεργώντας νέες στάσεις και δεξιότητες.  Προάγουν τη γνώση , τη συνεργατική μάθηση ( Siemens 2004, Brown2000) και τη δημιουργικότητα, βελτιώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιούμενες ως εκπαιδευτικά εργαλεία(  Jonassen 2000)   και  προωθούν την κριτική σκέψη του μαθητή ( Resnick1987) , καθιστώντας τον ικανό να λύσει προβλήματα της καθημερινότητάς του ( Wegerif 2002). Επιπλέον, τα λογισμικά προσομοίωσης και μοντελοποίησης  παρέχουν  δυνατότητες εννοιολογικής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ( Τζιμογιάννης 1999) , συνδέοντας την επιστήμη με την καθημερινή ζωή και συμβάλλοντας έτσι στην ενεργητική οικοδόμηση της μάθησης (Herrington, J., & Kervin, L. (2007).).   Επίσης, η μέθοδος της μαθησιακής υποστήριξης ( scaffolding) με τις νέες τεχνολογίες  συντελεί στην αυτορρύθμιση της πορείας του μαθητή ( Τζιμογιάννης 2007). Ακόμα η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση κάνει το μάθημα πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον και προάγει τη βιωματικότητα. Έρευνα στη Μ. Βρετανία, στις ΗΠΑ , Αυστραλία και Σκανδιναβικές χώρες έδειξε ότι η χρήση των  ΤΠΕ στη διδασκαλία αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Κάποιοι λοιπόν εκπαιδευτικοί σε σχολείο της Σλοβενίας,  χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που εξοπλίστηκε, με ένα διαθέσιμο στο εμπόριο, λογισμικό και μερικούς αισθητήρες Vernier,  προσπάθησαν  να διευκρινίσουν τις βασικές, φυσικές και χημικές αρχές της πέψης στους μαθητές, ακολουθώντας την πορεία ενός  σάντουιτς μέσα στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα! Παρακολουθείστε σε συντομία, τη διαδικασία που χρησιμοποίησαν.

Το ταξίδι ενός σάντουιτς

 

πηγές: ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar