Μικροσκοπική παρατήρηση καταφρακτικών κυττάρων στομάτων και χλωροπλαστών (φύλλο εργασίας)

Εργαστηριακή άσκηση, στην οποία παρατηρούμε με τη χρήση οπτικής μικροσκοπίας , τα καταφρακτικά κύτταρα των στομάτων και τους χλωροπλάστες.

χλωροπλάστες

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar