Χρησιμότητα του Moodle στην εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ

Η χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη πληροφοριακών δεξιοτήτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Γεγονός που βοηθά και διευκολύνει την καθημερινότητά όλων σε εργασιακό και κοινωνικό τομέα.

Με τον όρο ΤΠΕ εννοούμε το σύνολο “Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας” που αναφέρεται στα πληροφοριακά μέσα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς λόγους με στόχο τη μετάδοση πληροφοριών και την εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα οι ΤΠΕ είναι το σύνολο των επαγγελματικών κλάδων οι οποίοι σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού και υλικού υπολογιστών. Τα επαγγέλματα ΤΠΕ βασίζονται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση πληροφοριών κάθε τύπου. Στις ΤΠΕ συγκαταλέγεται και η βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού, ως διακριτό υποσύνολο.

Εργαλεία των ΤΠΕ

Κατ’ επέκταση, με τον όρο «ΤΠΕ» (ελ.) ή «IT» (αγγλ.) μπορεί να κατονομάζονται τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά έργα που αφορούν προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Εξέλιξη και προσαρμογή του παραδοσιακού τρόπου εκπαίδευσης στις ανάγκες τις εποχής.

Στην εποχή τις τεχνολογίας που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και η πληροφορία ταξιδεύει γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο, χρίζεται αναγκαία η εξοικείωση και η προσαρμογή της εκπαίδευσης με τις ανάγκες τις εποχής.

Χρήση του Η/Υ στην εκπαίδευση

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται πολύ στον χώρο της εκπαίδευσης και συμβάλλει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των ΤΠΕ είναι το Moodle. Η πλατφόρμα του Moodle έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση ενός μαθήματος. Το μάθημα σχεδιάζεται κατά κύριο λόγο από του εκπαιδευτικούς. Στην πλατφόρμα αυτή, οι εκπαιδευτικοί ανεβάζουν σημειώσεις, προωθούν επιπλέον ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης για μελέτη και μπορούν να αξιολογούν τους μαθητές με τη δημιουργία διαφόρων τεστ αξιολόγησης. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι “προμηθεύονται” το υλικό προς μελέτη, αναρτούν τις εργασίες τους, αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται μέσω φόρουμ συζητήσεων. Τέλος, αξιολογούνται με σύγχρονο και πιο δια δραστικό τρόπο αξιολόγησης. Το πρόγραμμα αυτό δίνει πολλές δυνατότητες σε μια εκπαιδευτική κοινότητα και χρησιμοποιείται μέχρι ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαίδευση.

Η πληροφορία και η γνώση ταξιδεύουν…

Ας δούμε λοιπόν τώρα ορισμένε δυνατότητες και εργαλεία που μας δίνει το moodle για τη σχεδίαση μιας ενότητας. Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε τη διαδικασία σχεδιασμού μιας ενότητας της βιολογίας, για τη διδασκαλία της με τη χρήση ΤΠΕ μέσω της πλατφόρμας. Η επιλεγμένη ενότητα είναι η ενότητα 5.4. το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου από το βιβλίο της ‘Α γυμνασίου. Στην εικόνα βλέπουμε δυνατότητα της πλατφόρμας για ανάπτυξη και επεξεργασία κειμένου, διαχωρισμό θεμάτων και προσθήκη εικόνων και άλλων πολυμέσων. Με την επιλογή “Ενεργοποίηση επεξεργασίας” ενεργοποιούνται και δίνονται όλα τα εργαλεία σχηματισμού του μαθήματος. Αριστερά από την επιφάνεια εργασίας βρίσκεται πλαίσιο με τις επιλογές πλοήγησης.

Εισαγωγή στην ενότητα.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει πολλές εππιλέων πηγές πληροφόρησης. Στη συνέχεια θα δούμε τις επιλογές σχηματισμού των τεστ αξιολόγησης της ενότητας.

η πλατφόρμα μας δίνει πολλά εργαλεία και επιλογές για αξιολόγηση.

Επιλογές αξιολόγησης

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα υπάρχουν επιλογές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της γνώσης του μαθητή. Στην εικόνα βλέπουμε επιλογές “σωστού-λάθος”, αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών και άλλων. Τα τεστ στοχεύουν κυρίως στον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, στον έλεγχο της λειτουργικότητας του μαθήματος καθώς και στον βαθμό μελέτης των μαθητών/τριών.

Ερωτήσεις και κουίζ τελικής αξιολόγησης

Επομένως τα τεστ αξιολόγησης του moodle βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώσουν ξανά και ξανά την ηλεκτρονική του διδασκαλία και οι μαθητές αξιολογούνται και μελετούν με πιο σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκτός των άλλων, βοηθάμε επιπλέον, το περιβάλλον με τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού.