Μπορούν οι ΤΠΕ σε μάθημα βιολογίας να βελτιώσουν την επίδοση μαθητών με ΔΕΠ/Υ;

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ΔΕΠ/Υ (AD/HD) είναι μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές στη σχολική ηλικία, και η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση είναι ένα από τα εργαλεία που τελευταία θεωρείται, σημαντικό και βοηθητικό, για την εκπαίδευση ορισμένων παιδιών με διαταραχές. Σύμφωνα με έρευνα στην οποία μελετήθηκε μια μελέτη περίπτωσης (1 μαθητής) με τη χρήση μικτών μεθόδων, στη συμβολή ενός μαθήματος βιολογίας βασισμένο σε ΤΠΕ, παρατηρήθηκε ότι οι ΤΠΕ βοήθησαν στη βελτίωση των σχολικών επιδέσεων ενός μαθητή ΔΕΠ/Υ. Τα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων ήταν συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις δύο παρατηρητών, η ανάλυση των οποίων αποκάλυψε ότι ο μαθητής ΔΕΠ/Υ προτιμούσε το μάθημα με τη χρήση των ΤΠΕ κατά το οποίο και τα τρία χαρακτηριστικά του συνδρόμου έγιναν λιγότερο έντονα και ήταν πιο συγκεντρωμένος σε σύγκριση με άλλες στιγμές του στην παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας . Ο μαθητής ΔΕΠ/Υ έγινε πιο θετικός προς το μάθημα της βιολογίας και κατανόησε καλύτερα βασικές βιολογικές έννοιες.

Παιδί με ΔΕΠ/Υ, υπερκινητική και παρορμητική συμπτωματολογία.

Τα αίτια του συνδρόμου δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί πλήρως.

Τα άτομα με ΔΕΠ/Υ διαφέρουν ως προς τις ικανότητές τους, επομένως υπάρχουν τρεις υποτύποι ΔΕΠ/ΥΠ:

  1. Απρόσεκτος τύπος (σημαντική απροσεξία αλλά όχι υπερκινητική-παρορμητική συμπτωματολογία)
  2. Υπερκινητικός-παρορμητικός τύπος (σημαντική υπερκινητική-παρορμητική αλλά όχι συμπτωματολογία απροσεξίας)
  3. Ο συνδυασμένος τύπος (σημαντική απροσεξία και υπερκινητική-παρορμητική συμπτωματολογία) . Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνταγογραφούνται φάρμακα για αυτά τα παιδιά.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των παιδιών ΔΕΠ/Υ τα δυσκολεύουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βοηθά σημαντικά τη βελτίωση της προσοχής και της αφομοίωσης εννοιών σε παιδιά ΔΕΠ/Υ.