Πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής -νηπιαγωγείο

Στόχος του σχολείου μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση.