Εννοιολογικός Χάρτης …

Ο πιο πάνω εννοιολογικός χάρτης, με θέμα τα ανθόφυτα και πως αναπαράγονται, έγινε με τη χρήση του προγράμματος Cmap Tools.

Τα ανθόφυτα, είναι φυτά με άνθη, τα οποία αναπαράγονται αμφιγονικά. Τα άνθη, επειδή διαθέτουν τους γαμέτες του φυτού, αποτελούν τα αναπαραγωγικά όργανα του φυτού. Ανάλογα με τους γαμέτες που διαθέτει ένα άνθος, μπορούμε να το κατατάξουμε σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Αρσενικά Άνθη: Τα άνθη που παράγουν μόνο αρσενικούς γαμέτες. Αυτά τα άνθη χαρακτηρίζονται από τους στήμονες. Οι στήμονες αποτελούνται από το νήμα και τους ανθήρες, μέσα στους οποίους βρίσκονται οι γυρεόκοκκοι και από τους οποίους θα ελευθερωθούν οι αρσενικοί γαμέτες.
  2. Θηλυκά Άνθη: Τα άνθη που παράγουν μόνο θηλυκούς γαμέτες. Αυτά τα άνθη χαρακτηρίζονται από τον ύπερο. Ο ύπερος αποτελείται από τρις δομές. Το στίγμα στην κορυφή, στη συνέχεια τον στύλο και τέλος στη βάση βρίσκεται η ωοθήκη, στην οποία βρίσκονται οι σπερματικές βλάστες και μέσα σε αυτές τα ωάρια, δηλαδή οι θηλυκοί γαμέτες.
  3. Τέλεια Άνθη: Στα άνθη αυτά παράγονται και αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες, αφού στο ίδιο φυτό συναντάμε στήμονες και υπέρους.

Απαραίτητο στάδιο στη γονιμοποίηση των φυτών είναι η διαδικασία της επικονίασης, όπου με τη βοήθεια του ανέμου, ή των εντόμων η γύρη (γυρεόκοκκοι με τους αρσενικούς γαμέτες) μεταφέρετε από τους ανθήρες, στο στίγμα του υπέρου. Τότε αρχίζει να δημιουργείται μια προεκβολή που μεταφέρει τον αρσενικό γαμέτη στις ωοθήκες και τελικά καταλήγει στις σπερματικές βλάστες, όπου αυτοί ενώνονται με τα ωάρια και δημιουργείτε το ζυγωτό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται γονιμοποίηση. Ακολούθως το ζυγωτό αναπτύσσετε προς φυτικό έμβυο.

Παράλληλα, αφού γίνει η γονιμοποίηση, η ωοθήκη μετατρέπετε σε καρπό, ο οποίος περικλείει ένα ή περισσότερα σπέρματα. Μέσα στα σπέρματα βρίσκεται το φυτικό έμβρυο, από το οποίο θα προκύψει το νέο φυτό!