Μελέτη ξενόγλωσσης δημοσίευσης που αφορά ΤΠΕ + Διδακτική της Βιολογίας

Το άρθρο με το οποίο ασχολήθηκα βρίσκεται στο περιοδικό “Journal of Biological Education “. Έχει τίτλο “Annapurna expedition game: applying molecular
biology tools to learn genetics”
και οι συγγραφείς είναι οι: Anna Solé-Llussà, Marina Casanoves, Zoel Salvadó, Santigo Garcia-Vallve,
Cristina Valls & Maite Novo. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό στις 23 Ιουλίου 2018.

(https://doi.org/10.1080/00219266.2018.1501409)

Το άρθρο περιγράφει την πειραματική εφαρμογή ενός παιχνιδιού το οποίο συνδυάζει διάφορα μέσα και πόρους ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της γενετικής και της μοριακής Βιολογίας. Χρησιμοποιεί το λογισμικό BLAST και γίνεται ομαδικά και συνεργατικά. Οι μαθητές γίνονται επιστήμονες και μέσα από κάποια σενάρια και οδηγίες προσπαθούν να εξηγήσουν ποιο παθογόνο δημιουργεί την υποτιθέμενη πανδημία και πώς θα την θεραπεύσουν!

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του παιχνιδιού σε μια ομάδα φοιτητών (εκπαιδευτικοί) δείχνουν πως το παιχνίδι αυτό είναι αρκετά αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων που θέτει και οι συγγραφείς τονίζουν πως είναι πολύ σημαντικό τέτοια μέσα να χρησιμοποιούνται στην διδακτική της Βιολογίας, καθώς μέσω αυτών τα παιδιά κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες και ενεργούν ώστε να αποκτήσουν τη γνώση.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Μελέτη ξενόγλωσσης δημοσίευσης που αφορά ΤΠΕ + Διδακτική της Βιολογίας”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *