Στόχοι

Το παρόν Ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη διδασκαλία της Βιολογίας και στόχο έχει την εξοικείωση με εργαλέια, εκπαιδευτικό υλικό, σχέδια μαθημάτων, και διδακτικά μοντέλα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διδασκαλία της Βιολογίας…

Skip to toolbar