Στόχοι

Το παρόν Ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη διδασκαλία της Βιολογίας και στόχο έχει την εξοικείωση με εργαλέια, εκπαιδευτικό υλικό, σχέδια μαθημάτων, και διδακτικά μοντέλα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διδασκαλία της Βιολογίας…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar