Το Μοντέλο 5Ε

The 5E Instructional Model

“A Learning Cycle for All Students”

To μοντέλο 5Ε χρησιμοποιείται από το Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) από την δεκαετία του 80 και συνεχώς εμπλουτίζεται με καινούρια δεδομένα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά του.

Η εφαρμογή του μοντέλου σε μαθητές Β’ Λυκείου στην ενότητα των Τροφικών Αλυσίδων είχε ως εξής:

Ενεργοποίηση: Αναζήτηση προηγούμενων γνώσεων των μαθητών πάνω στις τροφικές σχέσεις των οργανισμών.

Εξερεύνηση: Με εστιασμένες ερωτήσεις γίνεται προσπάθεια συζήτησης με τους μαθητές,ώστε να διαλευκανθούν τυχόν παρανοήσεις και να διερευνηθούν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα.

Εξήγηση: Στο στάδιο αυτό εισάγονται στους μαθητές  οι έννοιες της τροφικής αλυσίδας και του τροφικού πλέγματος ως διαφορετικοί τρόποι απεικόνισης των τροφικών σχέσεων και κατανοούν περεταίρω πληροφορίες που μπορεί να αντληθούν από τέτοιου είδους απεικονίσεις.

Επεξεργασία: Δίνονται στους μαθητές φύλλα εργασίας και δραστηριότητες από το φωτόδεντρο, ώστε να εφαρμόσουν τις έννοιες που έμαθαν.

Εκτίμηση: Οι  μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις που απέκτησαν και ο εκπαιδευτικός  ελέγχει την επίτευξη των διδακτικών του στόχων.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

6 thoughts on “Το Μοντέλο 5Ε

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar