Μία πρόταση διδασκαλίας για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

Μία πρόταση διδασκαλίας για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να προτείνουμε μία προσσέγγιση για τη διδασκαλία της παραγράφου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), που υπάγεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Βιολογίας της Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας να μπορούν:

 1. Να ονομάζουν τον ιό στον οποίο οφείλεται η ασθένεια AIDS
 2. Να περιγράφουν τη δομή του ιού που προκαλεί AIDS
 3. Να αναγνωρίζουν ποιά κύτταρα προσβάλλει ο ιός και πως προσδένεται σε αυτά
 4. Να αναφέρουν ποιοί είναι οι τρόποι μετάδοσης του ιού
 5. Να επισημαίνουν τρόπους πρόληψης
 6. Να εξηγούν πως γίνεται η διάγνωση της ασθένειας
 7. Να διακρίνουν τα στάδια της ασθένειας
 8. Να επεξηγούν γιατί είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του HIV
 9. Να αναφέρουν ποιοί είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της ασθένειας σήμερα
 10. Να αποτιμούν γιατί αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τους στόχους 2 και 3 θα μπορούσαμε να προβάλλουμε στους μαθητές το παρακάτω βίντεο:

Στην πορεία του μαθήματος, για να κατανοήσουν καλύτερα πως μεταδίδεται ο ιός, ποιοί πρέπει να είναι οι τρόποι πρόληψης και πως γίνεται η διάγνωση της ασθένειας (στόχοι 4, 5 & 6) και εφόσον το επιτρέπει ο διδακτικός χρόνος, μπορούμε να προβάλλουμε το παρακάτω βίντεο, το οποίο παρέχει και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες όμως μπορούν να ικανοποιήσουν την περιέργεια και τις απορίες που πιθανόν να προκληθούν σε αρκετούς μαθήτες.

Στη συνέχεια αφού τους μιλήσουμε για τα στάδια της ασθένειας, γιατί είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του HIV, ποιές είναι οι θεραπείες που υπάρχουν σήμερα και που επικεντρώνεται η έρευνα των επιστημόνων ( στόχοι 7, 8 & 9) προβάλλουμε το παρακάτω βίντεο, που παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης κατάκτησης των στόχων αυτών και μίας σύντομης επανάληψης όσων αναφέρθηκαν συνολικά στο μάθημα.

Στο τέλος του μαθήματος και στα πλαίσια αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος διεξάγουμε Poll με βάση το στόχο που θεωρούμε πιο σημαντικό, για να δούμε κατά πόσο έχει κατακτηθεί από τους μαθητές. Ποιός όμως από τους δέκα στόχους είναι πιο σημαντικός; Η πικρή αλήθεια είναι πως δεν ενδιαφέρονται όλοι οι μαθητές το ίδιο ζωηρά για το επιστημονικό αντικείμενο της Βιολογίας. Αυτό το στοιχείο όμως που θα τους χρειαστεί οπωσδήποτε στη ζωή τους και θα πρέπει να κατέχουν καλά, για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους στην πορεία της ζωής τους είναι να γνωρίζουν καλά με ποιούς τρόπους μεταδίδεται ο ιός και κατα συνέπεια πως μπορούν να αποτρέψουν μία πιθανή προσβολή. Κατα συνέπεια θα διεξάγουμε το παρακάτω Poll :

Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους ΔΕ μεταδίδεται ο HIV;

 1. σεξουαλική επαφή
 2. θηλασμός
 3. κοινή χρήση σύριγγας
 4. χειραψία

Επιτυχής θεωρείται η διδασκαλία όταν το 100% των μαθητών απαντήσει σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθεί ανατροφοδότηση.

 


Skip to toolbar