Εννοιο-Λογικοί χάρτες

Εννοιο-Λογικοί χάρτες

Ένα άλλο πολύ χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στη σύγχρονη διδακτική αποτελούν οι εννοιολογικοί χάρτες, οι οποίοι βοηθούν το μαθητή να έχει μια σύντομη συνολική εικόνα του μαθήματος. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και κωδικοποιείται η γνώση μέσω ενός εννοιολογικού χάρτη έχει βρεθεί ότι βοηθά στην εμπέδωση και την απομνημόνευση βασικών εννοιών και όρων. Μια σημαντική εφαρμογή που μας βοηθά να κατασκευάσουμε εύκολα και γρήγορα ένα εννοιολογικό χάρτη είναι η CmapTools.

Για παράδειγμα, στο εξής κείμενο που σχετίζεται με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν εννοιολογικό χαρτή όπως φαίνεται παρακάτω.


Leave a Reply

Skip to toolbar