Το εκπαιδευτικό μοντέλο 5E βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, η οποία δηλώνει ότι οι εκπαιδευόμενοι χτίζουν ή κατασκευάζουν νέες ιδέες πάνω από παλιές ιδέες. Κάθε ένα από τα 5Ε περιγράφει μια φάση μάθησης: Engage, Explore, Explain, Elaborate και Evaluate.

Το μοντέλο 5E, που αναπτύχθηκε το 1987 από το Biological Sciences Curriculum Study, επιτρέπει στους μαθητές και τους δασκάλους να βιώσουν κοινές δραστηριότητες, να χρησιμοποιούν και να βασίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να καλλιεργούν τη μάθηση με νόημα (meaningful learning) και να αξιολογούν συνεχώς την κατανόησή τους για μια έννοια.
-Εμπλοκή σε μια έννοια
-Εξερεύνηση πόρων
-Εξήγηση της έννοιας
-Επεξεργασία της κατανόησης
-Εκτίμηση της κατανόησης

Ο κύκλος της μάθησης και της διερεύνησης δεν είναι γραμμικός, επομένως παρατηρείται μια επανάληψη των 5Ε σε κάθε φάση Ε.

Παρακάτω παρατείθεται η προσέγγιση της ενότητας Υποδοχείς – Αισθήσεις – Σωματικές αισθήσεις, 10. Αισθητήρια όργανα – Αισθήσεις, Βιολογία Α’ Λυκείου, με το μοντέλο 5Ε.