• Διεύθυνση: Γρ Κουρσίδη, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Ζωγραφου, Αθήνα