Το «Ιστολόγιο Βιολογίας by Filothei Tzounidou» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΔΠΜΣ με τίτλο «Διδακτική της Βιολογίας» και συγκεκριμένα για το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας».

Στόχος του ιστολογίου είναι, μέσα απο την εβδομαδιαία projects που θα αναρτά o χρήστης, να εξοικιωθεί με την πλατφόρμα της WordPress ως μέσο διαδικτυακής εξωστρέφειας εκπαιδευτικού υλικου. Πέρα από το περιεχόμενο των projects που αφορά στη Διδακτική της Βιολογίας θα παραθέτονται χρήσιμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι, άρθρα και ιδέες που αφορούν το αντικείμενο!