Εννοιολογική χαρτογράφηση

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήµιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του David Ausubel (1968), ο οποίος τόνισε τη σηµασία των πρότερων γνώσεων για την εκµάθηση νέων εννοιών. Ο Novak (1991), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ” η µάθηση µε νόηµα περιλαµβάνει την αφοµοίωση των νέων εννοιών και την ενσωµάτωσή τους στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές”. Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές φορές και οι συνδέσεις προσδιορίζονται (ονοµάζονται). Οι σχέσεις και οι συνδέσεις ανάµεσα στις έννοιες µπορούν να αναπαρασταθούν αποτελεσµατικά µέσα από ένα εννοιολογικό χάρτη καθώς η µη γραµµική φύση των εννοιολογικών χαρτών διευκολύνει την παραποµπή και τη σύνδεση µεταξύ διαφορετικών στοιχείων του χάρτη.

 

Μαριτίνα Λαγωνίκα

Καθηγήτρια Βιολογίας Α Λύκειο Τοσίτσειο Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Διδακτική της Βιολογίας

You may also like...

1 Response

  1. Όμορφος χάρτης, δες λίγο τα url γιατί δεν δουλεύουν. Νομίζω πρέπει να τα διορθώσεις πάνω στο cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *