Τα μιτοχόνδρια κρατούν τα μυστικά της ζωής και του θανάτου

Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο σε εκείνα τα ιδιόρρυθμα κυτταρικά οργανίδια, που έχουν το θράσος να αψηφούν την κυριαρχία του πυρήνα και των εντολών του (εν μέρει μόνο για να είμαστε και ειλικρινείς). Για αυτά λοιπόν τα οργανίδια, έχει ειπωθεί ότι κρατούν τα μυστικά της ζωής και του θανάτου. Πως…