Οι προθέσεις των προ θητείας Ελλήνων εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη χρήση των υπολογιστών, όταν καταστούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

Κεντρικό ζήτημα Το ζήτημα που πραγματεύεται το παρόν άρθρο είναι οι προθέσεις των προ θητείας Ελλήνων εκπαιδευτικών, όσον αφορά την χρήση των υπολογιστών, όταν καταστούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Στόχος των ερευνητών είναι να μελετήσουν κατά πόσο η ευκολία χρήσης, η χρησιμότητα για το χρήστη, η αυτό-αποτελεσματικότητα και η στάση του…