Γιατί;

Το παρόν ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας», του ΜΔΕ «Διδακτική της Βιολογίας». Ξεκίνησε ως απαραίτητο κομμάτι της βαθμολόγησης μου στο συγκεκριμένο μάθημα, αλλά σίγουρα αποτελεί πια πολύ περισσότερα για μένα…

Στόχος μου είναι να διανέμω ό,τι υλικό δημιουργώ και να λαμβάνω τις δικές σου προτάσεις για τη βελτίωση της δουλειάς μου, καθώς θα κάνω τα πρώτα μου “παρθενικά” βήματα στο τομέα της Διδακτικής της Βιολογίας. Το ταξίδι μου μόλις έχει αρχίσει και ο ενθουσιασμός μου για αυτή τη πρωτόγνωρη νοητική ταξιδιωτική εμπειρία είναι απερίγραπτος! Πλήρως ταυτίζομαι με τα λόγια του Καβάφη: «Σαν βγεις στο πηγαιμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να ναι μακρύς ο δρόμος». Ποια είναι η δική μου Ιθάκη; Να αποκτήσω την απαραίτητη τεχνολογική κατάρτιση. Ωστόσο, μεγαλύτερη αξία και από τη ίδια την Ιθάκη, έχει το ταξίδι, το οποίο ελπίζω να απολαύσουμε μαζί Αναγνώστη, με κυβερνήτη του πλοίου τον κ. Στασινάκη.

Όσον αφορά τώρα την επιλογή της μορφής του ιστολογίου μου, αυτή έγινε με κύριο κριτήριο την απλότητα, την οποία η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία μας απορρίπτει. Η απλότητα για μένα αποτελεί μια ραφινάτη επιλογή. Χωρίς να διεκδικεί, λοιπόν, δάφνες πρωτοτυπίας το παρόν ιστολόγιο προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον σου. Θα τα καταφέρει;