Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Με αφορμή το Κεφάλαιο 5 της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου με θέμα “Στήριξη και Κίνηση”, δημιουργήσαμε ένα μάθημα μέσω διαδικτύου σχετικά με “Το σκελετικό σύστημα του ανθρώπου”. Το διαδικτυκό αυτό μάθημα περιέχει υποενότητες στις οποίες κατανέμονται οι διάφοροι στόχοι που πρέπει να χει επιτεύξει ο μαθητής μέχρι το τέλος του μαθήματος. Κάθε υποενότητα περιέχει διάφορες πηγές…

Read More