Λένε για να καταλάβεις μια χώρα και τους κατοίκους της πρέπει να μάθεις την γλώσσα του τόπου. Έτσι και εμείς κατά την εξερεύνηση του κόσμου της Wikipedia κληθήκαμε να μάθουμε την γλώσσα της: την wikitext ή wikicode.

Στην εργασία που μας ανατέθηκε, αναλάβαμε να αντιγράψουμε τα θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων του 2003 διατηρώντας την ακριβώς ίδια μορφοποίηση αλλά χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού της Wikipedia.

Στην σελίδα της wiki-βοήθειας μπορεί να βρει κάποιος όλη την κωδικοποίηση αλλά και παραδείγματα για να συντάξει κείμενα με την μορφοποίηση που εκείνος επιθυμεί.

Στις παρακάτω φωτογραφίες εμφανίζουμε τον κώδικα που γράψαμε αλλά και την εικόνα που αυτός μεταφράζεται για να μπορέσουμε να αντιγράψουμε τα θέματα που μας δόθηκαν.


Το οποίο μεταφράζεται:

Έτσι συνεχίσαμε και αντιγράψαμε όλα τα θέματα.

Ο κώδικας της Wikipedia είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον που δεν έχει καμία εμπειρία με γλώσσες προγραμματισμού να αρχίσει να μπαίνει στην λογική τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *