Ο ρόλος των ΤΠΕ στην διδασκαλία της βιολογίας: Μια ματιά στην Αυστραλία του 2000 (που ταιριάζει γάντι στην Ελλάδα του 2016…..)

https://youtu.be/Xw4W7PCs1MUMary Peat1 and Anne Fernandez2 School of Biological Sciences1, and UniServe Science2, Faculty of Science, University of Sydney, Australia Οι δυνατότητες χρήσης της ΙΤ(information technology) είναι πάρα πολλές, παρόλο που είναι πολύ δεσμευτική και κάπως τρομακτική για τους αρχάριους. Τα πακέτα εκμάθησης μέσω pc και το διαδίκτυο προσφέρουν μια ποικιλία ευκαιριών για μάθηση. Το εκπαιδευτικό…

Read More

Science with the amoeba sisters και BioMan biology: Δύο διασκεδαστικοί τρόποι να μάθεις βιολογία

Η βιολογία είναι μια συναρπαστική  επιστήμη, δεν έχει  αγαπηθεί από τα παιδιά όσο της αξίζει. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό το περιεχόμενό της και ενδιαφέρουσα και γιατί όχ,ι διασκεδαστική η διδασκαλία της. Η ίδια η φύση του μαθήματος της βιολογίας προσφέρει πολλές δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα το διαδίκτυο έχει…

Read More
Skip to toolbar