ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ JIGSAW KAI LAMS. Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ

M. Κορδάκη 1, Χ. Σιέμπος 2 1Εκλ. Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw Η μέθοδος Jigsaw (Aronson, 1971) θεωρείται ότι μπορεί να υποστηρίξει αποδοτικά  καταστάσεις συνεργατικής μάθησης με εξειδίκευση σε πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα. H μέθοδος Jigsaw αρχικά προτάθηκε για εκπαιδευτικές διαδικασίες πρόσωπο με…

Read More

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην διδασκαλία της βιολογίας: Μια ματιά στην Αυστραλία του 2000 (που ταιριάζει γάντι στην Ελλάδα του 2016…..)

https://youtu.be/Xw4W7PCs1MUMary Peat1 and Anne Fernandez2 School of Biological Sciences1, and UniServe Science2, Faculty of Science, University of Sydney, Australia Οι δυνατότητες χρήσης της ΙΤ(information technology) είναι πάρα πολλές, παρόλο που είναι πολύ δεσμευτική και κάπως τρομακτική για τους αρχάριους. Τα πακέτα εκμάθησης μέσω pc και το διαδίκτυο προσφέρουν μια ποικιλία ευκαιριών για μάθηση. Το εκπαιδευτικό…

Read More
Skip to toolbar