Το φωτόδεντρο ………φωτοσυνθέτει!!!

  Το Φωτόδεντρο  είναι Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

2016-06-03 23_46_39-Photodentro_ ΑρχικήΤο Φωτόδεντρο – Μαθησιακά Αντικείμενα  (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» ως το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της οικογένειας «Φωτόδεντρο», που αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.
Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα περίπου 4.000 μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων.

Εφαρμογή

photosynthesis1


Ας δούμε με ένα παράδειγμα (φωτοσύνθεση) πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε  στη διδασκαλία μας Μαθησιακά αντικείμενα (Μ.Α.) που προτείνονται από το Φωτόδεντρο.

Η ζωή στον πλανήτη μας, εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, στηρίζεται στην ενέργεια του Ήλιου. Από την ενέργεια αυτή, που εκπέμπεται υπό μορφή ακτινοβολίας, ένα πολύ μικρό μέρος παγιδεύεται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Η φωτεινή ενέργεια που παγιδεύεται μετατρέπεται σε χημική και αποθηκεύεται σε οργανικά μόρια, τα οποία παράγουν οι οργανισμοί αυτοί μέσα από μια διαδικασία που την ονομάζουμε φωτοσύνθεση.

2016-06-03 17_56_44-Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου Η δέσμευση της φωτεινής ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση γίνεται από τη χλωροφύλλη και τις άλλες φωτοσυνθετικές χρωστικές. Με τη βοήθειά τους οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί συνθέτουν υδατάνθρακες (γλυκόζη), χρησιμοποιώντας απλές ανόργανες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, που βρίσκουν άφθονες στο περιβάλλον τους.

  2016-06-03 18_00_35-Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένουΜπορούμε να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία της ενότητας ¨”φωτοσύνθεση”  σε μαθητές γενικού λυκείου χρησιμοποιώντας ως προοργανωτή το ΜΑ:Τα πειράματα του Joseph Pristley τον 17ο αιώνα
Αφού τελειώσει η διδασκαλία και οι μαθητές έχουν μελετήσει την ενότητα 3.3 ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ από το βιβλίο βιολογίας της β’ λυκείου καλούνται να αξιολογηθούν με το ΜΑ Φωτοσύνθεση -Άσκηση αξιολόγησης γνώσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar