Μια διδακτική πρόταση για PCR…μέσω MOODLE

Πλατφόρμα  τηλεκπαίδευσης  MOODLE


Αρκτικόλεξο: Modular (Αρθρωτό), Object Oriented (Αντικειμενοστραφές), Dynamic (Δυναμικό, συνεχώς ανανεούμενο), Learning (Εκπαιδευτικό), Environment (Περιβάλλον)
Δεκαετία ’90: Martin Dougiamas
Αυστραλιανή αργκό: καταλαβαίνω κάτι όπως εγώ το νιώθω με τους ρυθμούς και τον τρόπο μου

Το  Moodle δεν είναι ο άμεσος εκπαιδευτικός – καθηγητής που απαιτείται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτε
μία βιβλιοθήκη υλικού, στην οποία απλά θα αναρτήσουμε αρχεία ούτε μία ιστοσελίδα
Είναι ένας χώρος που υλοποιείται μαθησιακή διαδικασία και παράγεται εκπαιδευτικό έργο. Διαθέτει ευκολία χρήσης και δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού και δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες ούτε εξειδικευμένες γνώσεις Δεν χρειάζεται την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού, απλά χρησιμοποιούμε το φυλλομετρητή (browser) με τον οποίο επισκεπτόμαστε όλες τις ιστοσελίδες

Αν το υλικό δημιουργηθεί μία φορά, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άπαξ και απλά να αλλάζουμε τους συμμετέχοντες. Τα δεδομένα είναι
ψηφιακά , άρα δεν απαιτούνται έντυπες σημειώσεις. Έχουμε πρόσβαση στο υλικό, για επεξεργασία και προσπέλαση από οποιοδήποτε σημείο επιθυμούμε. Μπορεί να γίνει επανάληψη και μελέτη του υλικού όσος φορές το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος καθώς και να επιλέξει το ρυθμό και τον τρόπο μέλετης. Ο καθένας μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα και να λάβει άμεσα (αυτόματα) ή έμμεσα (από τον εκπαιδευτή) απαντήσεις. Μπορεί να γίνει πλήρης αναφορά για καθέναν/καθεμία που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα

2016-06-03 19_15_05-GIFs of the Moodle Recycle Bin in Action _ Moodle NewsΟι δυνατότητες του είναι πάρα πολλές όπως η αυτό – αξιολόγηση εκπαιδευόμενων, η ιεραρχική προσπέλαση (επίπεδα προσβασισμότητας, δυνατότητα δημιουργίας δικών μας επιπέδων, π.χ. γονείς), η δημιουργία ατομικού φακέλου δραστηριοτήτων και βαθμολογιών, εβδομαιαίου ή μηνιαίου ημερολογίου και η εφαρμογή κοινωνικού εποικοδομητισμού ή αλλιώς συνεργασίας / μάθησης για / από κοινό έργο.

θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για κάποια τάξη, (με ιδιαίτερη έμφαση σε δυσνόητα σημεία της ύλης), για αξιολόγηση, ενισχύοντας την ανατροφοδότηση, για ενημέρωση και συμμετοχή περιβαλλοντικής ομάδας σε κάποιο περιβαλλοντικό θέμα, ή σε πρόγραμμα αγωγής υγείας κτλ, για να δώσουμε εκπαιδευτική αξία σε εργαλεία όπως το Wiki, Blogs, καθώς και ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη συλλογής και παρουσίασης υλικού από μαθητές και εκπαιδευτικούς και παραγωγής μαθησιακού αποτελέσματος. Δίνοντας πρόσβαση σε γονείς, να τους εμπλέξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία

 • Moodle_logoΚατά το σχεδιασμό ενός  μαθήματος  moodle  Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
  Ο χρόνος που πρέπει ο εκπαιδευόμενος να δαπανά / εβδομάδα
  Ο όγκος του υλικού που θα πρέπει να μελετά και τα παραδοτέα που θα πρέπει να ολοκληρώνει
  Η διαρκής εμψύχωσή του και η άμεση συμμετοχή του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή
  Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πλατφόρμα
  Η κατανόηση εκ μέρους τους των δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιήσουν (αναγκαία πάντοτε η παροχή ξεκάθαρων οδηγιών)
  Ο χρόνος που πρέπει ο εκπαιδευτής να αφιερώνει για να κρατά ενεργό το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων
  Η αλληλεπίδραση και η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων
  Η διάρκεια του προγράμματος (ενδεχόμενη οργάνωση και σύγχρονων συναντήσεων)
  Η ανάδειξη των ωφελειών που θα έχουν στο τέλος οι συμμετέχοντες
  Η ταυτοποίηση και η προσπάθεια ικανοποίησης των ατομικών αναγκών κάθε συμμετέχοντα

Στασινάκης, Π. (2016), ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας – Ακ. Έτος 2015-2016, Β Εξάμηνο, Εκπαιδευτική Τεχνολογία,  Σημειώσεις μαθήματος. Αθήνα:ΕΚΠΑ

Λειτουργία


Αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα για το πως λειτουργεί το moodle παρακολουθήστε το ακόλουθο video:

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR

Μια διδακτική προσέγγιση


Σε αυτό το άρθρο προτέινεται ένας τρόπος διδασκαλίας της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle.

Η ενότητα αυτή είναι τμήμα του 4ου κεφ. της βιολολογίας Γ’ λυκείου θετικής κατεύθυνσης με τίτλο: “Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA”.

Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR:Polymerase Chain Reaction) μας επιτρέπει να αντιγράψουμε επιλεκτικά, εκατομμύρια φορές, ειδικές αλληλουχίες DNA από ένα σύνθετο μείγμα μορίων DNA, χωρίς τη μεσολάβηση ζωντανού κυττάρου.

PCR

Στο τέλος αυτής τηςδιδασκαλίας αυτής της  ενότητας ο μαθητής θέλουμε να είναι σε θέση:

Α. να περιγράφει τα στάδια της τεχνικής PCR

Β. να αναφέρει πρακτικές εφαρμογές της μεθόδου PCR

Γ. να διακρίνει  τις μοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην τεχνική της PCR kef.4  και στην κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης

Α. Στόχος

Για την πραγματοποίηση του Α΄ στόχου προτείνεται

 1. Παρακολούθηση video – animation & παρατήρηση αντιγραφής DNA
  Στο στάδιο αυτό ο μαθητής καλείται

α. να Παρακολουθήσει το ακόλουθο video – animation που περιγράφει την τεχνική PCR (πηγή πληροφόρησης)

β.. να παρατηρήσει και να   γράψει τις διαδικασίες, ενζυμα, παράγοντες, υλικά που αφορούν την αντιγραφή DNA και αναφέρονται  στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου

Μέσω της παρακολούθησης video θα δούν τη διεξαγωγή της τεχνικής μέσω ενός απλού και κατατοπιστικού animation, ενώ παράλληλα καλούνται να παρατηρήσουν τη διαδικασία της αντιγραφής που έχουν ήδη διδαχθεί.

2.Μελέτη τεχνικής PCR και απάντηση ερωτήσεων

Σε αυτό το στάδιο ζητείται από το παιδί:

α. να μελετήσει  από το URL  βιβλίο  θετικής κατεύθυνσης γ΄λυκείου την ενότητα  “Η τεχνική PCR” από το παράρτημα ” Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Βιολογία” (σελ. 188) ( πηγής πληροφοριών)

β. να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις :

 • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να εφαρμόσουμε την μέθοδο PCR;
 • Ποιά υλικά τοποθετούμε στο δοκιμαστικό σωλήνα;
 • Περιγράψτε την διαδικασία
 • Γιατί η PCR είναι εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία;
  PCR-3Εδώ  γίνεται  μελέτη της περιγραφής της τεχνικής PCR από το σχολικό βιβλίο και απάντηση σε κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις.

  Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να αναρτήσουν εργασία στην πλατφόρμα με τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις.(δραστηριότητα). Με τον τρόπο αυτό γίνεται από το δάσκαλο διαμορφωτική αξιολόγηση ώστε να γίνει κατάλληλη ανατροφοδότηση αν καταστεί απαραίτητο.

Β. Στόχος

Μελέτη άρθρου και έρευνα στο διαδίκτυο

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ζητείται από τους εκπαιδευόμενους:

 α,.να διαβάσουν  το άρθρο : ¨”Στα άδυτα του ελληνικού CSI: Εκεί που εξιχνιάστηκαν όλα τα εκγλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα” σε  ακόλουθο URL.άρθρο (πηγή πληροφοριών)

Β..να διαβάσουν  από το URL του βιβλίου την ενότητα “Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) επιτρέπει τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αλληλουχιών DNA” (πηγή πληροφοριών)  και να βρούν  από το διαδίκτυο ένα άρθρο που να σχετίζεται με μία πρακτική εφαρμογή της PCR -εκτός από τη διελεύκανση εγκλημάτων. (δραστηριότητα)

Εδώ  οι μαθητές κατανοούν τη σημασία αυτής της τεχνικής και της ευρείας χρήσης της σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής.

 1. Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να αναρτήσουν εργασία στην πλατφόρμα το σχετικό άρθρο που αναζήτησαν και βρήκαν στο διαδίκτυο (δραστριότητα).

Γ. Στόχος

PCR και τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

 1. Παρακολούθηση video – animation τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA (κατασκευής γονιδιωματικής βιβιοθήκης).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar