Με αφορμή την άνοιξη…(φτιάχνουμε εννοιολογικό χάρτη)

….ας μιλήσουμε για τα λουλούδια! Για τα λουλούδια με τα αρώματα, τα χρώματα, τα σχήματα την απερίγραπτή ομορφιά, που όμως δεν υπάρχουν μόνο για να ομορφαίνουν τον κόσμο μας. Ο βασικότερος λόγος  ύπαρξης τους είναι η αναπαραγωγή των φυτών καθώς αποτελούν τα αναπαραγωγικά όργανα μιας μεγάλης κατηγορίας τους, των ανθοφύτων ( Υποάθροισμα: Αγγειόσπερμα).

Άνθη


Τα άνθη όπως αλλιώς λέγονται τα λουλούδια παράγουν τα αναπαραγωγικά κύτταρα- γαμετες  του φυτού στο οποίο ανήκουν.  Ανάλογα με το είδος των γαμετών αυτών (αρσενικοί, θηλυκοί ή και τα δύο), διακρίνονται σε αρσενικά, θηλυκά ή τέλεια

Δειτε τις κατηγορίες των ανθέων και τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται στον ακόλουθο

Εννοιολογικό χάρτη

Η αναπαραγωγή των ανθόφτυτων  παρουσιάζεται στο ακόλουθο video:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορειτε να διαβάσετε εδώ  το αντίστοιχο μάθημα από το διαδραστικό βιβλίο της βιολογίας της α΄γυμνασίου.

Καταγωγή των ανθόφυτων

Αν πάλι αναρωτιέστε ποιό είναι και που βρέθηκε το αρχαιότερο ανθόφυτο στη γη παρακαλουθείστε το ακόλουθο video:

Πρόταση….

…και επισκεφθείτε όσο είναι καιρός την έκθεση  Flora Graeca στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.

flora0000

 Ο εννοιολογικός χάρτης


can-you-show-me-pictures-of-stem-cells_2Οι Εννοιολογικοί Χάρτες ή Χάρτες Εννοιών (ΕΧ ή ΧΕ) είναι γραφικά εργαλεία που εφευρέθηκαν από τον καθ. Novak και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Cornell στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που αποσκοπούσε στην κατανόηση των αλλαγών που συμβαίνουν στον νου των παιδιών καθώς αυτά προσπαθούν να κατανοήσουν τις ΦΕ και τη Βιολογία. Βασίζεται στην Μαθησιακή Ψυχολογία του Ausubel,σύμφωνα με την οποία η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από την αφομοίωση και την προσαρμογή νέων εννοιών και προτάσεων πάνω σε προϋπάρουσες έννοιες και πλαίσια προτάσεων που κατέχει ο μαθητευόμενος. Πάνω δηλ. στο προϋπάρχον γνωστικό του εποικοδόμημα .

Ο ΧΕ είναι το γεγονός  μπορεί να χρησιμεύσει όχι μόνο ως εργαλείο μάθησης αλλά και ως εργαλείο αξιολόγησης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές στη χρησιμοποίηση στρατηγικών ουσιαστικής εκμάθησης . Επίσης, οι ΧΕ μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικοί στον εντοπισμό των ιδεών που κατέχουν οι μαθητές, με τις χρονοβόρες, προσωπικές
συνεντεύξεις που χρησιμοποιούνται συνήθως γι’ αυτό το σκοπό.(1)

cmaptoolsΤα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά για την καταστκευή εννοιλογικών χαρτών, με πιο ενδιαφέρον το Cmap [C(oncept) map(ping) Tool: Λογισμικό Εννοιολογικής Απεικόνισης], το οποίο αναπτύχθηκε από το Institut e for Human and Machine Cognition (με τη συμβολή του Joseph Novak). Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, δυναμικών ή στατικών καθώς και διαδικτυακά.(Cmapcloud).

(1) Αθανασίου, Κ. (2016). Διδακτική της Βιολογίας. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε 31 Μαρτίου, 2016, από Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Δικτυακός τόπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4794

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar