Μετάφραση του mRNA και … WordPress

Το WordPress έχει γίνει η πιο δημοφιλή πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων στο ίντερνετ τα τελευταία χρόνια. Λέγεται ότι το 20% των sites παγκοσμίως είναι σε WordPress. Κανένα άλλο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου δεν έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό διάδοσης. Είναι τόσο ασφαλές και πολύπλευρο που μπορείτε να δημιουργήσετε το οποιοδήποτε site στον ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος, αρκεί να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία WordPress. Ας δούμε κάποια από αυτά και μία πρόταση για εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εργαλεία του WordPress


Gallery Bank

Gallery Bank  is a WordPress Gallery Plugin designed to create Elegant and Beautiful Photo Gallery Albums along with Images and videos using Grid Albums, List Albums, Individual Albums, Masonry Layouts and Thumbnail Layouts along with Special Effects and Animation Effects. Gallery Bank is the only available WordPress Plugin in the market with extra-ordinary features. It is loaded with 200+ features and creates stunning Photo Galleries on any WordPress site. It provides a powerful engine for uploading and managing photo galleries of images & videos, with the ability to batch upload, delete, rearrange, sort images.

Gallery Bank Regularly updates and simplicity of usage along with efficient functionality makes it a perfect choice for your wordpress site to have stunning look. There are also Premium Editions of the plugin with more useful features available.

CM Glossary Tooltip

CM Glossary Tooltip is a plugin for WordPress that enables you to parse posts or pages for defined glossary terms, by adding links to a glossary term page that contains the definition of the term used. The CM Glossary Tooltip plugin, when enabled, displays a tooltip containing the definition when users hover over the term. CM Tooltip creates a glossary index with all terms used.

WP-Polls

WP-Polls is extremely customizable via templates and css styles and there are tons of options for you to choose to ensure that WP-Polls runs the way you wanted. It now supports multiple selection of answers.

Εφαρμογή – Μετάφραση του mRna


Στόχοι

Η διδακτική ενότητητα που προτείνεται αναφέρεται στην  μετάφραση του  mRNA, δηλ. στην  αντιστοίχιση των κωδικονίων σε αμινοξέων και τη διαδοχική σύνδεση των αμινοξέων  σε πολυπεπτδικη αλυσίδα και διδάσκεται στους μαθητές της γ’ λυκείου θετικής κατεύθυνσης.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-ribosome-structure-interaction-mrna-image54691349

Μετά την ολοκλήρωση της δακτικής ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να  μπορεί να είναι σε θέση

α. να γνωρίζει τις λέξεις – όρους που σχετίζονται με τη διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης

β.  να διακρίνει τα στάδια της μετάφρασης

γ. να  περιγράφει τα στάδια της μετάφρασης

Θεωρία

Η μετάφραση του mRNA πραγματοποιείται στα ριβοσώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέση μετάφρασης για οποιοδήποτε mRNA.Aυτό εξηγεί γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών». Κάθε ριβόσωμα αποτελείται από δύο υπομονάδες, μια μικρή και μια μεγάλη, και έχει μία θέση πρόσδεσης του mRNA στη μικρή υπομονάδα και δύο θέσεις εισδοχής των tRNA στη μεγάλη υπομονάδα. Κάθε μόριο tRNA έχει μια ειδική τριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, με την οποία προσδένεται, λόγω συμπληρωματικότητας, με το αντίστοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επιπλέον, κάθε μόριο tRNA διαθέτει μια ειδική θέση σύνδεσης με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ.

Η πρωτεϊνοσύνθεση διακρίνεται σε τρία στάδια: την έναρξη,την επιμήκυνση και τη λήξη.

Έναρξη: Κατά την έναρξη της μετάφρασης το mRNA προσδένεται, μέσω μιας αλληλουχίας που υπάρχει στην 5’ αμετάφραστη περιοχή του, με το ριβοσωμικό RNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, σύμφωνα με
τους κανόνες της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Το πρώτο κωδικόνιο του mRNA είναι πάντοτε AUG και σ’ αυτό προσδένεται το tRNA που φέρει το αμινοξύ μεθειονίνη. Όμως δεν έχουν όλες οι πρωτεΐνες του οργανισμού ως πρώτο αμινοξύ μεθειονίνη. Αυτό συμβαίνει γιατί,σε πολλές πρωτεΐνες, μετά τη σύνθεσή τους απομακρύνονται ορισμένα αμινοξέα από το αρχικό αμινικό άκρο τους. Το σύμπλοκο που δημιουργείται μετά την πρόσδεση του mRNA στη μικρή υπομονάδα του ριβοσώματος και του tRNA που μεταφέρει τη μεθειονίνη ονομάζεται σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης Στη  συνέχεια η μεγάλη υπομονάδα του ριβοσώματος συνδέεται με τη μικρή.

tmp
Επιμήκυνση: Κατά την επιμήκυνση ένα δεύτερο μόριο tRNA με αντικωδικόνιο συμπληρωματικό του δεύτερου κωδικονίου του mRNA τοποθετείται στην κατάλληλη εισδοχή του ριβοσώματος, μεταφέροντας το δεύτερο αμινοξύ.
Μεταξύ της μεθειονίνης και του δεύτερου αμινοξέος σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός και αμέσως μετά, το πρώτο tRNA αποσυνδέεται από το ριβόσωμα και απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα όπου συνδέεται πάλι με μεθειονίνη, έτοιμο για επόμενη χρήση. Το ριβόσωμα και το mRNA έχουν τώρα ένα tRNA, πάνω στο οποίο είναι προσδεμένα δύο αμινοξέα. Έτσι αρχίζει η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.Στη συνέχεια το ριβόσωμα κινείται κατά μήκος του mRNA κατά ένα κωδικόνιο. Ένα τρίτο tRNA έρχεται να προσδεθεί με ταφέροντας το αμινοξύ του. Ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο αμινοξύ σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς νέα tRNA μεταφέρουν αμινοξέα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Λήξη: Η επιμήκυνση σταματά σε ένα κωδικόνιο λήξης (UGA,UAG ή UAA), επειδή δεν υπάρχουν tRNA που να αντιστοιχούν σε αυτά. Το τελευταίο tRNA απομακρύνεται από το ριβόσωμα και η πολυπεπτιδική αλυσίδα απελευθερώνεται .

Εφαρμογή


Για την πραγματοποίηση πρώτου στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο του WordPress, το CM Glossary Tooltip,Αυτό το πρόσθετο, επιτρέπει να εμφανίζονται όροι, μέσα σε ένα άρθρο ή μία σελίδα. Αρχικά θα πρέπει να οριστούν οι λέξεις-όροι και η ερμηνεία τους. Όταν ενεργοποιηθεί, κάθε φορά που θα εμφανίζεται ο όρος σε μία σελίδα ή άρθρο, θα επιτρέπεται να ανοίγει μία καρτέλα που εξηγεί τον εν λόγω όρο. Ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα γλωσσάρι, με όλους τους περιεχόμενους όρους.

Για την πραγματοποίηση του δεύτερου  στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα πρόσθετο του WordPress, το Gallery Bank. Με αυτό το πρόσθετο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογή από φωτογραφικά άλμπουμ.Δημιουργεί εύκολα γκαλερί από φωτογραφικά άλμπουμ, με εικόνες και βίντεο. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ καλύ σύστημα, ανάρτησης και διαχείρισης φωτογραφιών, εικόνων και βίντεο, με δυνατότητα μαζικής ανάρτησης, διαγραφής, τοποθέτησης και ταξινόμησης εικόνων.

Αναρτούμε εικόνες διαφορετικών σταδίων  της μετάφρασης , σε τυχαία σειρά και ζητούμε από τους μαθητές να τις κατατάξουν στη σωστή σειρά.Παράδείγματα τέτοιων εικόνων μπορούμε να δούμε στο εικόνες

μιαδυο

Εικόνα1τρία

Τελικά για να αξιολογήσουμε την επίτευξη και των δύο στόχων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε WP-Polls,Πλήρως μορφοποιήσιμο σύστημα

δημοσκοπήσεων, μέσω πινάκων και css. Επιτρέπει τη συλλογή απαντήσεων σε δημοσκοπήσεις.. Υπάρχουν διάφορα είδη απαντήσεων, ακόμα και η δυνατότητα για επιλογή πολλαπλών απαντήσεων. Διαμορφώνουμε 2-3 απλές  ι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει οι μαθητές να απαντήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ανατροφοδοτική αξιολόγηση) ή στο τέλος του μαθήματος.(αξιολόγηση της συνολικής διδασκαλίας).

One thought on “Μετάφραση του mRNA και … WordPress”

  1. Η μετάφραση του mRNA είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αλλά με τα βιντεάκια κατάφερες να την κάνεις κατανοητή και ενδιαφέρουσα και με το πρόσθετο της έδωσες ένα διαδραστικό χαρακτήρα!!! Συγχαριτήρια!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar