Στόχοι ιστολογίου

Γιατί είμαι και είστε εδώ;

Στα πλαίσια του ΜΔΕ “Διδακτική της Βιολογίας” και του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία και την ανάπτυξη ιστολογίου, αξιοποιώντας πολλές δυνατότητες που υπάρχουν εκεί έξω. Ενδεικτικά, κάποιοι στόχοι που θα ήθελα να πετύχω, είναι οι παρακάτω:

  • Εξοικείωση με την πλατφόρμα WordPress, για προσωπικά και επαγγελματικά εγχειρήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία ιστοσελίδων και ανάρτηση υλικού (μια αντίστοιχη εμπειρία μου που συνεχώς αναπτύσσεται είναι η σελίδα MAKE USE, μιας ομάδας που στοχεύει στη δημιουργία ενός εικονικού κέντρου νεότητας στη Λάρισα)
  • Ανάρτηση υλικού και σταδιακός εμπλουτισμός του ιστολογίου με άρθρα και πληροφορίες, σύμφωνα με τις ανατεθείσες εργασίες του μαθήματος
  • Δημιουργικότητα και αναζήτηση περαιτέρω δυνατοτήτων και εργαλείων που προσφέρουν κάτι στη συνολική εικόνα του ιστολογίου

Φυσικά, παράλληλα με αυτήν τη συνεχή εργασία ενός εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα για ανάδειξη ενδιαφέροντων σημείων της επιστήμης της Βιολογίας, η αφορμή για συζήτηση και αλληλεπίδραση με συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του μεταπτυχιακού για αυτά τα θέματα, αλλά και για τη δημιουργία ενός προσχεδίου ιστολογίου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ευρύτερα τη διδακτική της Βιολογίας σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για να δούμε πως θα πάει…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *