ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευάγγελος Παππάς, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος BSc

e-mail: evpappas@biol.uoa.gr

LinkedIn: Evangelos Pappas

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια – 15772 Αθήνα