ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ντρούβα Ευτυχία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Νοσηλεύτρια-Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ

ΕΓΡΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Νοσηλεύτρια ¨Φροντίδα ατόμων με νοητική υστέριση ,αυτισμό, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών¨

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου τμήμα Νοσηλευτικής

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αιτήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)

Φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος ¨ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ¨