θα ήθελα να μάθω να το χρησιμοποιώ με περισσότερη ευκολία και να ανεβάζω πληροφορίες που να είναι χρήσιμες.