Η θεωρία της εξέλιξης μέσα απο τα μάτια των μαθητών στην Ελλάδα.

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές θεωρίες, που επηρέασαν τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των επιστημονικών προβλημάτων στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Αξίζει…

READ MORE