Κώδικας wiki

Το λογισμικό MediaWiki χρησιμοποιείται από πλήθος ιστοτόπων, εταιριών και οργανισμών. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη Wikipedia. Είναι πολύγλωσσο, δωρεάν και ανοιχτό, προσαρμόσιμο και φυσικά απόλυτα αξιόπιστο. Ο κώδικας wiki υπάρχει διαθέσιμός εδώ. Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” καλέστηκα να χρησιμοποιήσω τον κώδικα wiki για να προσθέσω υλικό στην στη σελίδα […]