Η εφαρμογή του μοντέλου 5Ε στη διδασκαλία της Ενότητας 1.3:«Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών» του βιβλίου της Α’ τάξης του Γυμνασίου

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη διδασκαλία της Βιολογίας” μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε το μοντέλο 5Ε στη διδασκαλία μιας ενότητας όποιου σχολικού βιβλίου Βιολογίας θέλαμε. Με τη συνάδελφο Αναστασία Καραχρήστου επιλέγαξε την ενότητα 1.3:«Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών» του βιβλίου της Α’ τάξης του Γυμνασίου.

Σημείωση για τον καθηγητή
Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα σε 45λεπτη διδακτική ώρα. Ενδεικτικά:

Ενεργοποίηση: 1-2min
Εξερεύνηση: 10min
Επεξήγηση:15-18min
Επεξεργασία: 10-12min
Εξέταση: 5min – Εάν βάλουμε εργασία για το σπίτι τα παιδιά μπορούν να εξεταστούν στα πρώτα 5-10 λεπτά του επόμενου μαθήματος.

4 thoughts on “Η εφαρμογή του μοντέλου 5Ε στη διδασκαλία της Ενότητας 1.3:«Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών» του βιβλίου της Α’ τάξης του Γυμνασίου

Leave a Reply

Your email address will not be published.