Είσαι άρρωστος; Μένεις μακρύα; Είσαι σε δυσπρόσιτο νησί;Εγκλωβίστηκες στο χιόνι;..Υπάρχει η λύση!!!Το σχολείο στο σπίτι σου..,γι αυτό υπάρχει το LAMS,  δυστυχώς χωρίς τους συμμαθητές σου όμως.. Το LAMS είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για σε απευθείας σύνδεση διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας βασισμένων σε περιεχόμενο και συνεργασία. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

Παράδειγμα ακολουθίας που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διδακτικού κεφαλαίου:

ακολουθια

Αξιοποιώντας εργαλεία πληροφόρησης, αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης και ομαδικές δραστηριότητες διαμορφώσαμε μια ακολουθία για τη διδασκαλία του εισαγωγικού τμήματος του κεφαλαίου 3 της Βιολογία Α’ Λυκείου. Η ενότητα πρόκειται να διδαχθεί σε δύο ώρες και αφορά μαθητές Α Λυκείου. Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τη πορεία της κυκλοφορίας του αίματος στον οργανισμό με σκοπό τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και του Ο2 στους ιστούς και την απομάκρηνση των άχρηστων ουσιών.

Δραστηριότητα 1η: Ξεκινάμε με έναν εννοιολογικό χάρτη:  Θυμηθείτε τις γνώσεις σας από το προηγούμενο μάθημα και συμπληρώστε τα κενά. Απο τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα;

εννοιολογικος

Δραστηριότητα 2η: Με σχηματικές απεικονίσεις από το video, κινούμενα γραφικά και σύντομα κείμενα, παρουσιάζονται η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα (μικρή και μεγάλη κυκλοφορία), η δομή και ο ρόλος των αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων και η συντονισμένη λειτουργία του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος για την ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα).
Δραστηριότητα 3η: Παρατηρείστε προσεκτικά τη παρακάτω εικόνα όπου δείχνει τη πορεία του αίματος στη καρδιά ξεκινώντας από το δεξιό κόλπο μέχρι την είσοδο του στην αριστερή κοιλία και σχεδιάστε με κόκκινο χρώμα το οξυγονωμένο αίμα και με μπλε το μη οξυγονωμένο αίμα.
καρδια

Δραστηριότητα 4η: Με βάση τη προηγούμενη εικόνα περιγράψτε τη πορεία του αίματος χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις και υποβάλετε το αρχείο:

δεξιός κόλπος, πνεύμονες, αριστερός κόλπος, αριστερή κοιλία, δεξιά κοιλία, πνευμονική αρτηρία, πνευμονικές φλέβες.

Δραστηριότητα 5η: Με βάση το παρακάτω διάγραμμα:

α)ονομάστε τα αγγεία με την ένδειξη Α και Γ
β) Καθορίσετε το είδος των αγγείων που συνδέουν μεταξύ τους τα Α και Γ.
γ) Με ένα βέλος να δείξετε τη ροή του αίματος στο αγγείο με την ένδειξη Β.
ειεκονα
Δραστηριότητα 6η: Απαντήστε τις ερωτήσεις που αφορούν τη μικρή τη μεγάλη και τη στεφανιαία κυκλοφορία.
Δραστηριότητα 7η: Αξιολόγηση. Απαντήστε με προσοχή στις ερωτήσεις σωστού/ λάθους
Δραστηριότητα 8η: Δείτε το βίντεο για τα καρδειαγγειακά νοσήματα και διαμορφώστε μια μικρή έρευνα,  ψάξτε στο διαδίκτυο πηγές και ερευνήστε τους τρόπους που μπορούμε να αποφύγουμε τα καρδιαγγειακά νοσήματα και και πώς η διατροφή μας επηρεάζει άμεσα τη καρδιά μας;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *