Φεβρουάριος 2023 αρχείο

ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ

Οι εννοιολογικοί χάρτες αναπαριστούν οργανωμένες γνώσεις και απεικονίζουν έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Στο πλαίσιο των χαρτών γίνεται λεπτομερής ανάλυση του αντικειμένου και οργανώνεται το περιεχόμενο. Οι μαθητές ανακαλύπτουν νέες συσχετίσεις, διαπιστώνουν παρανοήσεις, επικοινωνούν και συνεργάζονται και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Ενδεικτικά …

Συνέχεια ανάγνωσης