Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας στην διδασκαλία Βιολογίας μέσω μοντέλου 5Ε.

Στην εργασία παρουσιάζεται περίπτωση χρήσης εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας σε Πανεπιστήμιο στην Τουρκία. Αξιολογείται κατά πόσο η χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR) επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών -μελλοντικών καθηγητών Φυσικών Επιστημών- και πως επηρεάζει την στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της επίδρασης της ενσωμάτωσης της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδασκαλία της Βιολογίας μέσω του μοντέλου 5E.

Η μελέτη διεξήχθη με τους 31 εκπαιδευόμενους καθηγητές φυσικών επιστημών στο Εργαστηριακό Μάθημα Βιολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για την εξέταση διαφόρων ανατομικών δομών.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνει ότι η χρήση εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας στο εργαστήριο αύξησαν την ακαδημαϊκά αποτελέσματα των φοιτητών και επηρέασαν θετικά την στάση των φοιτητών απέναντι στην ψηφιακή τεχνολογία. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ότι οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας διευκόλυναν τη μάθησή τους και την κατανόηση του διδασκόμενου αντικειμένου, καθιστώντας τα μαθήματα πιο ελκυστικά. Κατά συνέπεια, η χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας συνιστάται στη διδασκαλία της Βιολογίας.

About me

Short CV

Λέγομαι Ειρήνη Χαϊμαλά. Έχω σπουδάσει Βιολογία στο ΕΚΠΑ. Η διπλωματική μου εργασία αφορούσε τον καθαρισμό και βιοχημικό χαρακτηρισμό ξυλανολυτικών ενζύμων του μύκητα Paecilomyces variotii και εκπονήθηκε στα πλαίσια εργασίας του Τομέα Μικροβιολογίας.

Το 2015 ξεκίνησα να εργάζομαι στον χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας και από τότε έχω αναλάβει διάφορους ρόλους σε εταιρείες του χώρου του Φαρμάκου και όχι μόνο. Εργάστηκα σαν Ιατρικός Επισκέπτης αρχικά και σαν Multichannel Marketing Associate στην συνέχεια, στην Φαρμακευτική Εταιρεία MSD, σαν υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία στον χώρο της Ενέργειας, σαν Τεχνικός Σύμβουλος Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινητοβιομηχανίας, σαν Drug Safety Officer στην CRO Εταιρεία Pharmassist και σήμερα εργάζομαι ως Βιολόγος στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το 2017 και 2018 συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “mini-MBA in Pharma” στο ALBA και σήμερα είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΜΠΣ “Διδακτική της Βιολογίας” του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.