Ο ημισυντηρητικός μηχανισμός της αντιγραφής του DNA!

Από: Δημήτρης Κουμαρέλας

 

Όταν λέμε ότι το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο, εννοούμε ότι κατά την αντιγραφή ενός μορίου DNA:

 

1) Η διπλή έλικα ξετυλίγεται.

 

2) Οι δύο αλυσίδες του μορίου απομακρύνονται η μία από την άλλη.

 

3) Η κάθε μία από τις αλυσίδες του μητρικού αυτού μορίου χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής νέας αλυσίδας.

 

4) Τελικά προκύπτουν δύο μόρια DNA που το καθένα αποτελείται από μια παλιά και μια καινούρια αλυσίδα.

 

5) Λόγω αυτού του τρόπου αντιγραφής και με δεδομένο ότι οι δύο αλυσίδες του μητρικού μορίου είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους τα δύο θυγατρικά μόρια είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους και με το μητρικό.

 

 

Πριν αποδειχτεί πειραματικά ο ημισυντηρητικός μηχανισμός της αντιγραφής του DNA, οι επιστήμονες είχαν υποθέσει ότι ισχύει ένα από τα παραπάνω μοντέλα αντιγραφής. Το πρώτο μοντέλο αναπαριστά τον ημισυντηρητικό μηχανισμό αντιγραφής ο οποίος αποδείχτηκε και πειραματικά από τους Meselson και Stahl το 1958. Παρατηρούμε ότι τα θυγατρικά μόρια αποτελούνται από μια παλιά και μια νέα αλυσίδα το καθένα, όπως περιγράφτηκε παραπάνω.

 

Στο δεύτερο μοντέλο (που έχει απορριφθεί πειραματικά) παρατηρούμε ότι από τα δύο θυγατρικά μόρια, το ένα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τις δύο παλιές και το άλλο από τις δύο καινούριες αλυσίδες. Αυτός ο μηχανισμός αντιγραφής ονομάζεται “συντηρητικός”.

 

Στο τρίτο μοντέλο (που έχει απορριφθεί και αυτό), κάθε αλυσίδα του κάθε θυγατρικού μορίου αποτελείται από τυχαία τμήματα και παλιών και καινούριων αλυσίδων. Αυτός ο μηχανισμός αντιγραφής ονομάζεται “διασπαρτικός”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Add a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar