Σχέδιο μαθήματος για τη “Μοντέρνα Σύνθεση” με το μοντέλο 5Ε

Σχεδιασμός και σύνταξη: Ανθή Σταυρουλοπούλου & Δημήτρης Χαλκίδης Το σχέδιο μαθήματος αφορά στην ενότητα 3.2 “Μοντέρνα Σύνθεση” της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου. Στο μάθημα αυτό θέλουμε να εστιάσουμε στους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη:Α) Ποικιλομορφία – Πού αποτυπώνεται, πώς δημιουργείται (μεταλλάξεις), πώς κληρονομείται.Β) Φυσική επιλογή – Πώς δρα πάνω στο υλικό που δημιούργησαν…

Read More