Από τα θρανία στα πληκτρολόγια…

Οι περισσότεροι όταν ακούμε τις λέξεις μάθημα, σχολείο, τάξη, το μυαλό μας πηγαίνει στις παραδοσιακές τάξεις με τα θρανία, τον πίνακα και προφανώς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και μαθητών. Και όμως αυτή πραγματικότητα δεν είναι η μόνη καθώς πλατφόρμες όπως το moodle, το οποίο σημειωτέον είναι ελεύθερο λογισμικό. δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν διαδικτυακά το μάθημά τους, και ο κάθε μαθητής να το παρακολουθήσει στο σπίτι του, με τον δικό του ρυθμό και τον δικό του χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο οργάνωσα και εγώ σε αυτήν την πλατφόρμα την ενότητα της φωτοσύνθεσης με βάση το σχολικό βιβλίο της β΄ λυκείου.

Μια πρώτη όψη του μαθήματός μου είναι η ακόλουθη.

Το μάθημά μου το έχω οργανώσει στις ενότητες φωτοσυνθετικών χρωστικών, των φάσεων της φωτοσύνθεσης, της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων ατη φωτοσύνθεση και της τελικής αξιολόγησης. Εκτός από τα τυπικά μέσα (π.χ. κείμενο και εικόνες) το moodle δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει μία σειρά από εργαλεία που μπορούν να αυξήσουν την κατανόηση του αντικειμένου κεντρίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του μαθητή, αλλά ταυτόχρονα και να ενισχύσουν την διάδρση μεταξύ μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτικού. Μία από τις δυνατότητες του moodle που αξιοποίησα αρκετά είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης εξωτερικού υλικού και υπερσυνδέσμων (π.χ. από βίντεο) με σκοπό την αποτελεσματικότερη κατανόηση και μάθηση.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παροχή του moodle είναι η δημιουργία κουίζ με πλήθος παραμέτρων που ορίζει ο εκπαιδευτικός (αριθμός προσπαθειών, αρνητική βαθμολόγηση, χρόνος, κλπ) με βάση τα οποία μπορεί να το προσαρμόσει στους εκάστοτε διδακτικούς στόχους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για αναλυτική ανατροφοδότηση σε κάθε απάντηση του μαθητή. Ως μέσο αξιολόγησης κατασκεύασα και εγώ ένα κουίζ.

Το moodle προσφέρει πολλές ακόμα δυνατότητες με αυξημένο βαθμό αλληλεπίδρασης, μέσα από μια σειρά εργαλείων μερικά από τα οποία είναι αρκετά σύνθετα και απαιτούν όρεξη, δημιουργικότητα, εξοικείωση και οργανωτικές ικανότητες από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες και να τους αναθέσει εργασίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δύο από τα διαδραστικά εργαλεία που χρησιμοποίησα είναι το γλωσσάρι (χαρακτηριστική εικόνα), το οποίο κατασκευάζεται από τους μαθητές και το φόρουμ επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους (φαίνεται παρακάτω). Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν και μέχω προσωπικών μηνυμάτων.

Το moodle αναμφισβήτητα προσφέρει ενδιαφέροντα εργαλεία στον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα προσφέρει στον μαθητή την επιλογή δικού του χώρου, χρόνου και ρυθμού στη μάθηση. Επομένως μπορεί πολύ καλά να χρησιμοποιηθεί ως μία προέκταση της σχολικής τάξης (σε σχολικό πλαίσιο), αλλά ταυτόχρονα η ποιότητα και οι λειτουργίες της παραδοσιακής τάξης με όλα την άμεση διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευικού-μαθητή και μαθητή-μαθητή, παραμένει αναντικατάστατη…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Skip to toolbar