Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στην τάξη μετατρέπει το μάθημα σε μία ευχάριστη διαδικασία, όπου ο μαθητής μπορεί να εμπεδώσει τις βασικές αρχές. Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μαθήματος της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο του WordPress HD Quiz. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί η Ενότητα 2,  Κεφάλαιο 2.2. Οργάνωση και λειτουργίες του Οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας,.

Διδακτικοί στόχοι:

  1. Κατανόηση των εννοιών αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί ,παραγωγοί, καταναλωτές και αποικοδομητές.
  2. Απεικόνιση τροφικών σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων πληθυσμών- τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα.
  3. Κατάταξη των πληθυσμών σε τροφικά επίπεδα και δημιουργία τροφικής πυραμίδας.
  4. Εμπέδωση των εννοιών που έχουν εισαχθεί.

 

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου ο εκπαιδευτικός επεξηγεί πως παράγουν την τροφή τους οι διαφορετικοί οργανισμοί του οικοσυστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά με το βιβλίο την προβολή του παρακάτω βίντεο, όπου παρουσιάζονται οικεία παραδείγματα από το γνωστό κόσμο των μαθητών, ώστε οι έννοιες να γίνουν πιο προσεγγίσιμες. Παράλληλα, μπορεί να τεθεί ένα ερώτημα πριν την προβολή του βίντεο, π.χ. πόσα σαρκοφάγα ζώα παρατηρήσατε, ώστε να αυξηθεί η οπτική παρατήρηση των παιδιών.

Πηγή:Βίντεο

Στο δεύτερο στόχο τονίζονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών γύρω από την τροφή. Οι απεικονίσεις των τροφικών σχέσεων μπορούν να είναι προς μία κατεύθυνση, δημιουργώντας την τροφική αλυσίδα, ή προς πολλές κατευθύνσεις οι οποίες διασταυρώνονται, δημιουργώντας το τροφικό πλέγμα.

Στον τρίτο στόχο αναφερόμαστε στην κατάταξη των οργανισμών σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα, ανάλογα με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν. Η συγκεκριμένη κατάταξη παίρνει τη μορφή πυραμίδας, καθώς το πλήθος των οργανισμών μειώνεται όπως επίσης και το ποσοστό ενέργειας και βιομάζας που μεταβιβάζεται στους οργανισμούς του ανώτερου επιπέδου.

Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με αυτές τις έννοιες, εξασκώντας το ταλέντο τους στο σχεδιασμό  τροφικών αλυσίδων, πλεγμάτων και πυραμίδων με φωτογραφίες που θα τους δοθούν.

Πηγή:Εικόνα

Ο τέταρτος στόχος επιτυγχάνεται μέσω του HD Quiz. Έχει σχεδιαστεί ένα κουίζ υπό τη μορφή ερωτήσεων βασισμένων στην ύλη του κεφαλαίου με σκοπό την επανάληψη και την εμπέδωση.

Results

Μπράβο! Είσαι στην κορυφή της μαθησιακής πυραμίδας!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ίσως χρειάζεσαι περισσότερο διάβασμα, ξαναπροσπάθησε!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

#1. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αυτότροφοι; ? Τροφικές σχέσεις και ροή της ενέργειας

Next

#2. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

#3. Οι οργανισμοί που χαρακτηρίζονται ως παραγωγοί

#4. Οι καταναλωτές

#5. Καταναλωτής πρώτης τάξης είναι

#6. Στην τροφική πυραμίδα

#7. Οι καταναλωτές πρώτης τάξης

#8. Στο δεύτερο τροφικό επίπεδο της πυραμίδας

#9. Η ροή ενέργειας

#10. Ποια τροφική αλυσίδα δεν είναι σωστή

Finish

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Ηλεκτρονικές εφαρμογές και Πρόσθετα εν…τάξη”

  1. Πολύ καλή η ιδέα, μου άρεσε αρκετά που έβαλες εικόνες μέσα στις επιλογές. Θα έπρεπε να είχες προσθέσει και ανατροφότηση, θα ήταν καλύτερα και για αυτοαξιολόγηση.

Leave a Reply